Author Details

Zaderei, Nadiya M., Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, Kyiv