Submissions

Login or Register to make a submission.

Submission Preparation Checklist

As part of the submission process, authors are required to check off their submission's compliance with all of the following items, and submissions may be returned to authors that do not adhere to these guidelines.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання набрано з використанням шаблону журналу у форматі LaTeX (завантажити).
  • Обсяг від 4 до 30 сторінок.
  • Мова: українська або англійська.
  • Обсяг короткої анотації тією ж мовою -- 600 знаків (приблизно 10 рядків якщо використовуючи шаблон).
  • До статті також обов'язково додається розлога анотація іншою мовою (якщо стаття українською, то розлога анотація англійською, та навпаки). 
    Обсяг розлогої анотації -- 1800 знаків (приблизно 25 рядків якщо використовуючи шаблон).

Author Guidelines

Articles should be uploaded in LaTeX using the provided journal Template. For a detailed instructions about article submission please see the Template. Please don't forget to include your supplementary files (e.g. .bib, .bbl, images etc.).

Analytical methods in mathematics

Фундаментальні та прикладні дослідження в математиці. Публікуються авторські наукові статті, які містять нові результати.

Application of mathematics in related sciences

Застосування математики в суміжних галузях, зокрема інженерії, економіці, медицині тощо. Публікуються авторські наукові статті, які містять нові результати.

Methods of teaching and history of mathematics

Історія математики та методика викладання математики в технічному університеті. Публікуються авторські наукові статті, які містять нові результати та оглядові статті.

Privacy Statement

Персональні дані користувачів сайту журналу використовуються виключно для внутрішніх технічних завдань журналу та не публікуються і не передаються третім сторонам. У разі публікації статей оприлюднюються прізвища їх авторів, місце роботи (афіліювання), а також електронна пошта основної контактної особи.