About the Journal

Information about editorial

International Journal “Mathematics in Modern Technical University” is an electronic and scientific publication was established in 2018 by the Department of Mathematical Analysis and Probability Theory of the Faculty of Physics and Mathematics of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute.

Index of the International center for periodicals: 2664-4258 (ISSN online)

The journal was included to the International scientific and metric databases: Crossref, J-Gate, WorldCat, UlrichsWeb.

Periodicity: 1 time per year.

The editorial staff awards articles with DOI.

Focus and Scope

The journal publishes scientific articles on fundamental and applied research in mathematics, the application of mathematics in related fields, the history of mathematics and the teaching methods of mathematics at a technical university.

Процес рецензування

Внутрішнє рецензування (первинний контроль)

Наукові статті, що надходять до редакції, проходять первинний контроль на повноту, правильність їх оформлення та відповідність Вимогам до рукопису, зазначеними на сайті. Відповідальний редактор визначає відповідність статті профілю журналу. Рукописи, які не відповідають тематиці журналу та редакційній політиці (або редакційним стандартам журналу), будуть відхилені до рецензування. Рукописи статей, які не відповідають вимогам щодо структури та оформлення журналу, повертаються автору для доопрацювання та повторного подання. Якщо протягом 30 календарних днів автор не відповість на запит редакції, рукопис вважається таким, що не пройшов рецензування в редакції журналу. Рукописи статей, які пройшли перевірку на плагіат за допомогою сервісу Unichесk, і в яких в результаті перевірки, були виявлені суттєві запозичення тексту, повертаються автору на доопрацювання. У разі виявлення ознак плагіату стаття повертається автору без права повторної подачі статті.

Зовнішнє рецензування (оцінка незалежних експертів)

Наукові статті, що надходять до видавництва проходять процес подвійного сліпого рецензування на платформі Open Journal System (OJS) принаймні двома зовнішніми рецензентами, які є експертами в науковій галузі конкретної статті. Члени редакційної колегії рекомендують як рецензентів фахівців, які є експертами в науковій галузі конкретної статті та мають публікації за тематикою статті. Рецензентами можуть бути також члени редколегії. Рецензенти повинні дотримуватися найкращих міжнародних практик рецензування (Web of Science  Academy, The European Association of Science Editors). Рецензенти повинні повідомити відповідального редактора та/або редакцію про можливий конфлікт інтересів. Рецензенти також повинні дотримуватися принципів конфіденційності при роботі з рукописами статей і, зокрема, не повинні будь-де використовувати та/або відтворювати їх повністю чи частково, а також не повинні розголошувати інформацію щодо запитів на редакційну рецензію.

При підготовці рецензії рецензент надає відповіді “так” / “ні, потребує незначного доопрацювання” / “ні, потребує суттєвого доопрацювання” на запитання вказані в шаблоні системи OJS:

 • Назва статті відповідає її змісту та меті?
 • Анотація відображає основний зміст статті та відповідає IMRAD-структурі?
 • Ключові ідеї статті оригінальні, науково значущі та цікаві читацькій аудиторії?
 • Основні результати статті науково обґрунтовані та вагомі? 
 • Стаття та її ключові частини відповідають структурі IMRAD і  технічним вимогам журналу?
 • Таблиці, рисунки обґрунтовані, доречні та відповідають вимогам журналу?
 • Методологія дослідження доречна та належно обґрунтована?
 • Мова статті наукова, граматично правильна та зрозуміла читацькій аудиторії?
 • У розділі «Обговорення» продемонстровано знання відповідних питань літератури?
 • Висновки чіткі та аргументовані?

Якщо рецензенти щодо якогось пункту обрали відповіді “ні, потребує незначного доопрацювання” / “ні, потребує суттєвого доопрацювання”, то вони мають написати обґрунтовані коментарі та пояснити авторам, як вдосконалити наукову статтю.

Редакція залишає за собою право не повідомляти авторів про коментарі, які містять суб’єктивні зауваження, або не відповідають встановленим вимогам і стандартам. Редактор є посередником у всіх дискусіях між авторами та рецензентами під час рецензування статей перед публікацією. У окремих випадках редактор може запросити додаткових рецензентів. Якщо рецензент не дотримався вимог встановлених  Рекомендаціями для рецензентів, то  редактор має право повернути рецензію на опрацювання. У разі істотних зауважень до рецензента, редактор також має право виключити рецензента з переліку осіб, до яких звертається видання, та/або повідомити про його дії за місцем його афіліації.    

Рецензенти не здійснюють структурного чи мовностилістичного редагування рукопису, але, за потреби, повідомляють про редакторські проблеми авторів і редакторів журналу у відповідному блоці рецензії.

Висновки рецензентів можуть бути наступними:

 • прийняти рукопис статті;
 • прийняти рукопис статті після незначних доопрацювань (автори мають 7 днів на внесення незначних змін відповідно до коментарів рецензентів);
 • прийняти рукопис статті після суттєвих доопрацювань (автори мають 14 днів на суттєве доопрацювання рукопису);
 • відхилити рукопис статті з пропозицією повторного подання (рукопис буде відхилено, а авторам буде запропоновано повторно подати статтю після істотного доопрацювання змісту, якщо, на думку рецензентів, стаття потребує проведення додаткових експериментів, інших емпіричних досліджень для підтвердження висновків);
 • відхилити рукопис статті (без права на повторне подання цієї ж статті, якщо вона має серйозні недоліки та/або не містить оригінальних наукових результатів).

Якщо статтю може бути прийнято за умови доопрацювання, її повертають авторові/авторам разом із коментарями і пропозиціями рецензентів щодо вдосконалення статті та рекомендаціями редакторів, якщо такі є. Автор повторно надсилає доопрацьовану версію статті разом із чіткими відповідями на зауваження рецензентів. Усі зміни автор має виділити в тексті статті. Редактор оцінює якість змін або передає статтю рецензентам  на повторне оцінювання. У разі другого етапу рецензування рецензента можуть попросити оцінити доопрацьовану версію рукопису з огляду на рекомендації рецензента, подані під час першого етапу рецензування. Рецензенти повинні чітко та аргументовано висловлювати свою точку зору, бути ввічливими та конструктивними у своїх рекомендаціях. На всі коментарі рецензента автор має відповідати згідно з пунктами рецензії.

Загальний строк рецензування не може перевищувати 3 місяців з дати надходження статті до рецензента. Журнал дозволяє тільки два етапи рецензування статті. Редакція враховує коментарі рецензентів, але остаточне рішення щодо публікації статті ухвалює головний редактор журналу.